บริษัทของเรา


ภารกิจของเรา / วิสัยทัศน์

ภารกิจของเรา / วิสัยทัศน์

พันธกิจ ของ FM GROUP

 •เราสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อคณ ที่คุณสามารถแบ่งปันให้กับคนข้างเคียง และสามารถสร้างอิสระทางการเงินให้กับคุณได้

วิสัยทัศน์ ของ FM GROUP

เราเป็นผู้นำบริษัทขายตรงหลายชั้น ด้านผลิตภัณฑ์น้ำหอม ที่พร้อมทำงานกับทุกคน และ สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ

หลักการคุณค่าของ FM GROUP

ความเชื่อมั่น
เราสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถไว้วางใจ ; เราดำเนินรกิจที่เป็นธรรม โดยมีหลักการทางธุรกิจ และทำงานร่วมกัน ในบรรยากาศของความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน

ความแนวแน่
เราชับเคลื่อนธุรกิจ ก้าวข้ามทุกความท้าทายไปสู่ความสำเร็จ ให้มากกว่าที่คิดไว้ โดยแรงบันดาล และ ความกระตือรือล้น

ความเป็นอิสระ
เรามี รูปแบบธุรกิจที่สามารถให้ อิสรภาพทางการเงิน กับทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ ทุกสถานะทางสังคม และ วัฒนธรรมที่แตกต่าง เราเคารพ ความคิด ที่เป็นอิสระ และมุมมองที่ แตกต่างกันของ ผู้ร่วมธุรกิจ ของเรา เพราะเรารู้ว่าเป็นแหล่งที่มา ของความหลากหลายแรงบันดาลใจ ที่จะนำไปเราไปสู้การเติบโต

การดูแลเอาใจใส่
เราสร้างความสัมพันธ์ที่ เรา บ่งปันความรู้  ประสบการณ์และ ผลิตภัณฑ์ที่เราสรรค์สร้าง. เราดูแลกันและกันเพื่อสิ่งแวดล้อม ของทุกคน ในวันนี้ และ อนาคต

ความกล้า
เรามีแรงบันดาลใจ และ ความกล้า จะส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น