ข่าวสาร

กลับไปยังรายการ

27/5/15

FM Activity Workshop at Narai Hotel May 20th, 2015

FM Cosmetic (Thailand) Co.Ltd. ร่วมกับ โรงแรม นารายณ์  สีลม 
จัดกิจกรม Work Shop “โครงการพัฒนาบุคคลิกภาพ และเทคนิคการแต่งหน้า”
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  2558 บริษัท เอฟเอ็ม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารว่องวานิช คอมเพล๊กซ์ ตึกบี ชั้น 28
เลขที่ 100/96 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง กทม.10310
02-6450202-3