ข่าวสาร

กลับไปยังรายการ

11/9/14

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานและหมายเลขโทรศัพท์ใหม่

เรียน ผู้จัดจำหน่ายทุกท่าย

บริษัท เอฟเอ็ม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนให้ผู้จัดจำหน่ายทุกท่านทราบว่า บริษัทฯได้เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานและหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ไปยัง

อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ ตึกบี ชั้นที่ 28 เลขที่ 100/96 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์ 02-6450201
หมายเลขแฟกซ์ 02-6450204

นอกจากนี้ ศูนย์ยบริการ FM บนสถานีรถไฟฟ้าพญาไท พร้อมให้บริการทุกท่าน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.30-19.00 น. ดังนี้

• รับคำสั่งซื้อ และชำระค่าสินค้า
• จุดรับสินค้า
• ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
• ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการสร้างรายได้

บริษัทฯขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ