ข่าวสาร

กลับไปยังรายการ

22/12/14

FM Group Thailand ร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับเจ้าหน้าที่คปภ.

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เอฟเอฟ็ม กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมระดับผู้อำนวยการจากหน่วยงานทั่วประเทศกว่า 100 คน   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  และการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการแต่งหน้าโดย Make Up Artist ชั้นนำระดับประเทศ  โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ FM Group อย่างครบครับ  ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยม