ข่าวสาร

กลับไปยังรายการ

3/12/14

สำนักงานเอฟเอ็ม กรุ๊ป ที่เลบานอน ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

ขอแจ้งให้ทราบว่าเอฟเอ็ม กรุ๊ป ได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นในอีก 1 ประเทศ  คือ ประเทศเลบานอน และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาสำนักงานของเอฟเอ็ม กรุ๊ป ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว  ตั้งอยู่ที่เมืองเบรุต  ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินและอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลบานอน

 เอฟเอ็ม กรุ๊ป เลบานอน

FM GROUP Lebanon

 

Assad Azar Buliding

Bloc B – Floor 1

Fawar antelias – Lebanon

 โทรศัพท์ : 009613813579

 

[email protected]

[email protected]