โปรแกรมสนับสนุนการทำธุรกิจ


โปรแกรมท่องเที่ยว (ภายในประเทศ)

โปรแกรมท่องเที่ยว (ภายในประเทศ)

สนุกสนานไปกับโปรแกรมการท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน กับเอฟเอ็ม กรุ๊ป ประเทศไทย

สำหรับหุ้นส่วนธุรกิจที่มีผลงานระดับ 0-9% ในเดือนแรก (เดือนที่เริ่มประเมินคุณสมบัติ)
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557
ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ : พฤศจิกายน – เมษายน 2557

ทริปท่องเที่ยวภูเก็ต

สำหรับผู้จัดจำหน่ายที่มีระดับผลงาน 0-9%

ธันวาคม 2557 - เข้าร่วมโปรแกรม
มกราคม 2557 - เริ่มทำผลงาน
มีนาคม 2557
- ทำผลงานระดับ 15% หรือสูงกว่า
เมษายน 2557 - รักษาระดับผลงาน 15% หรือสูงกว่า
มิถุนายน 2557 - เข้าร่วมทริปภูเก็ต

เงื่อนไข :

  • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะต้องมีระดับผลงาน 12% ในเดือนกุมภาพันธ์
  • ใช้กฎ 60/40 ในแต่ละเดือน ยกเว้นเดือนที่เข้าเริ่มโปรแกรม
  • มียอดซื้อส่วนตัว 75 พีวีในแต่ละเดือน ยกเว้นเดือนที่เข้าร่วมโปรแกรม
  • คะแนนทั้งหมดที่นำมาพิจารณาจะต้องเป็นคะแนนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจในประเทศไทย
     
  ธันวาคม  มกราคา  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  ผลกรพิจารณา 

 ตัวอย่าง 1 

0 – 9%

6%

12%

15%

15%

ผ่าน

 ตัวอย่าง 2

0 – 9%

9%

15%

15%

15%

ผ่าน

 ตัวอย่าง 3

0 – 9%

3%

12%

15%

15%

ผ่าน

 ตัวอย่าง 4

0 – 9%

9%

12%

12%

15%

ไม่ผ่าน

 ตัวอย่าง 5

0 – 9%

9%

12%

15%

12%

ไม่ผ่าน

 ตัวอย่าง 5

0 – 9%

9%

9%

15%

12%

ไม่ผ่าน