โปรแกรมสนับสนุนการทำธุรกิจ


We offer plenty of opportunities to our registered business partners to earn extra money each month with FM Group Thailand.
See below our programs:

โบนัสการแนะนำ & โบนัสการสั่งซื้อต่อเนื่อง และแพกเกจสำหรับผู้จัดจำหน่ายใหม่

โบนัสการแนะนำ & โบนัสการสั่งซื้อต่อเนื่อง และแพกเกจสำหรับผู้จัดจำหน่ายใหม่ read more

โปรแกรมแจกรถ (เป็นพาร์ทเนอร์กับเมอร์ซิเดส เบนซ์)

โปรแกรมแจกรถ (เป็นพาร์ทเนอร์กับเมอร์ซิเดส เบนซ์) read more

โปรแกรมท่องเที่ยว (ภายในประเทศ)

โปรแกรมท่องเที่ยว (ภายในประเทศ) read more

การฝึกอบรมและการสร้างแรงบันดาลใจระดับนานาชาติที่ประเทศโปแลนด์ (ปิคนิค)

การฝึกอบรมและการสร้างแรงบันดาลใจระดับนานาชาติที่ประเทศโปแลนด์ (ปิคนิค) read more

งานเลี้ยงเฉลิมฉลองการครบรอบของเอฟเอ็ม กรุ๊ป เวิลด์

งานเลี้ยงเฉลิมฉลองการครบรอบของเอฟเอ็ม กรุ๊ป เวิลด์ read more