ร่วมทำธุรกิจกับเรา


เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเรา

เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเรา

ขั้นที่ 1 หาผู้สนับสนุนของท่าน

 

หุ้นส่วนธุรกิจแต่ละท่านควรจะมีผู้สนับสนุน  บุคคลที่จะเป็นผู้แนะนำของเขา และเป็นพันธมิตรในการร่วมทำธุรกิจกับเอฟเอ็มกรุ๊ป  ท่านต้องเลือกผู้สนับสนุนในขั้นตอนแรกของการตกลงเซ็นสัญญากับเอฟเอ็ม  ถ้าท่านไม่รู้จักผู้จัดจำหน่ายหรือหุ้นส่วนธุรกิจท่านใดเลย ท่านสามารถติดต่อที่สำนักงานของเรา 02-6450201 เพื่อรับการช่วยเหลือในการจัดหาผู้สนับสนุนที่เหมาะสมให้กับท่าน  ก่อนที่ท่านจะตกลงเลือกผู้สนับสนุน  ท่านควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน  เพราะท่านไม่สามารถเปลี่ยนผู้สนับสนุนได้  สำหรับการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์  ถ้าท่านไม่ระบุผู้สนับสนุน เราจะกำหนดผู้สนับสนุนให้ท่านโดยอัตโนมัติ

 

ขั้นที่ 2 การสมัคร

 

ท่านสามารถสมัครด้วยวิธีการง่ายๆ 2 วิธี คือ

 

ถ้าท่านรู้จักหุ้นส่วนธุรกิจหรือผู้จัดจำหน่ายของเอฟเอ็มกรุ๊ป  วิธีที่สะดวกที่สุดคือติดต่อเขาเหล่านั้นเพื่อจัดหาแบบฟอร์มข้อตกลงให้แก่ท่าน  หุ้นส่วนทางธุกิจท่านนั้นสามารถเป็นเป็นผู้สนับสนุนของท่านได้ หรืออ้างอิงผู้สนับสนุนท่านอื่น  ถ้าโครงสร้างของท่านอยู่ภายใต้ผู้สนับสนุนท่านอื่น  เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดร็ว  ท่านสามารถสแกนเอกสารสัญญาของท่านไปยังสำนักงานของเอฟเอ็มกรุ๊ปผ่านทางอีเมลที่ [email protected] หรือทางแฟกซ์ 02-6450204

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้อย่างง่ายดายผ่านทางเว็บไซต์ของเรา: http://www.fmgroupthailand.com/register.php. เติมข้อมูลให้ถูกต้อง  เลือกชุดเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องการ  แนบเอกสารที่จำเป็น ทีมงานของเราจะติดต่อท่านกลับไปเพื่อดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแล้ว  ท่านจะได้รับข้อความ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านชั่วคราวสำหรับเข้าสู่ระบบ  และเมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบครั้งแรก กรุณาเปลี่ยนรหัสลับเป็นของตัวท่านเองเพื่อการใช้งานในส่วนของหุ้นส่วนธุรกิจ 

 

ขั้นที่ 3 ซื้อชุดการเริ่มต้นการทำธุรกิจ

 

ชุดเริ่มต้นการทำธุรกิจเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับหุ้นส่วนธุรกิจทุกท่าน  ท่านจะได้รับแคตาล็อกและอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมด้วยตัวอย่างน้ำหอมของเอฟเอ็ม โดย เฟอเดอริโกมาโฮรา

ชุดเริ่มต้นการทำธุรกิจนี้สามารถซื้อได้ 3 ช่องทาง คือ

1. ในขณะที่ท่านได้ทำการสมัคร  ผู้สนับสนุนของท่านอาจจะนำเสนอชุดเริ่มต้นการทำธุรกิจนี้

2. หากผู้สนับสนุนของท่านไม่มีชุดเริ่มต้น  ท่านสามารถสั่งซื้อชุดเริ่มต้นการทำธุรกิจได้ที่สำนักงานของเรา

3. หากท่านสมัครผ่านช่องทางออนไลน์  ท่านจำเป็นต้องเลือกชุดเริ่มต้นการทำธุรกิจและทำการชำระเงินเพื่อดำเนินการสมัครให้สมบูรณ์

 

ขั้นที่ 4 ส่งเอกสารสัญญามายังเอฟเอ็มกรุ๊ป

 

หากท่านสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ เอฟเอ็ม กรุ๊ป ประเทศไทย จะดำเนินการติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อดำเนินการสมัครให้สมบูรณ์   ระหว่างนั้นท่านมีคุณสมบัติในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา หมายความว่าท่านมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าและเป็นผู้สนับสนุนให้กับหุ้นส่วนใหม่

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนจะต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย  เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทะเบียนในระบบนั้นถูกต้อง  เอกสารสัญญาต้นฉบับ 2ฉบับลงลายมือชื่อและส่งกลับมายังสำนักงานของเอฟเอ็มที่  บริษัท เอฟเอ็ม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารว่องวานิช  คอมเพล็กซ์  ตึก บี ชั้นที่ 28 เลขที่ 100/96 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กทม. 10310